รับออกแบบ จัดทำเว็บไซต์
หน่วยงานราชการ อบต. เทศบาล
มีระบบจัดการเว็บไซต์ รองรับ ITA เชื่อมต่อ E-GP
อบรมการใช้งานระบบจัดการเว็บไซต์

--------- ลูกค้าที่ได้ระดับ AA ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ---------

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
เทศบาลตำบลห้วยยาง
เทศบาลตำบลห้วยยาง

--------- ลูกค้าที่ได้ระดับ A ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 ---------

เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
เทศบาลตำบลสังคม
เทศบาลตำบลสังคม
เทศบาลตำบลโนนสัง
เทศบาลตำบลโนนสัง
องค์การบริหารส่วนตำบล ปอแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล ปอแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล ภูห่าน
องค์การบริหารส่วนตำบล ภูห่าน
เทศบาลตำบลวังชัย
เทศบาลตำบลวังชัย
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านว่าน
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านว่าน
เทศบาลตำบลหนองเรือ
เทศบาลตำบลหนองเรือ

--------- ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่วางใจใช้บริการกับเรา ---------

เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูขาด
เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์
เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์
เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
เทศบาลตำบลน้ำอ้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
เทศบาลตำบลลำน้ำพอง
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไก่
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสัง
ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสัง
เทศบาลตำบลหนองนาคำ
เทศบาลตำบลหนองนาคำ
เทศบาลตำบลหนองแก
เทศบาลตำบลหนองแก
เทศบาลตำบลโนนสะอาด
เทศบาลตำบลโนนสะอาด
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยม่วง
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยม่วง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
เทศบาลตำบลสังคม
เทศบาลตำบลสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยพิชัย
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยพิชัย
เทศบาลตำบลหนองบัว
เทศบาลตำบลหนองบัว
เทศบาลตำบล บ้านแท่น
เทศบาลตำบล บ้านแท่น
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาสวนกวาง
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาสวนกวาง
เทศบาลตำบลโนนสัง
เทศบาลตำบลโนนสัง
องค์การบริหารส่วนตำบล เขื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบล เขื่อน
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจด
องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจด
องค์การบริหารส่วนตำบล ปอแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล ปอแดง
องค์การบริหารส่วนตำบล ภูห่าน
องค์การบริหารส่วนตำบล ภูห่าน
องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยสอ
องค์การบริหารส่วนตำบล ไชยสอ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง
เทศบาลตำบลบ้านผือ
เทศบาลตำบลบ้านผือ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน
บีดีเอส อพาร์ทเมนท์
บีดีเอส อพาร์ทเมนท์
บริษัท แอคเคาท์ พลัส คอนซัลท์ บิส จำกัด
บริษัท แอคเคาท์ พลัส คอนซัลท์ บิส จำกัด
บริษัท เอส.เค.ที. เทรเลอร์ ขอนแก่น จำกัด
บริษัท เอส.เค.ที. เทรเลอร์ ขอนแก่น จำกัด
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์
เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
เทศบาลตำบลวังชัย
เทศบาลตำบลวังชัย
เทศบาลตำบลซำสูง
เทศบาลตำบลซำสูง
เทศบาลเมืองศิลา
เทศบาลเมืองศิลา
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสง่า
องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสง่า
องค์การบริหารส่วนตำบล ขามป้อม
องค์การบริหารส่วนตำบล ขามป้อม
องค์การบริหารส่วนตำบล เสมาใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบล เสมาใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบล เขวาไร่
องค์การบริหารส่วนตำบล เขวาไร่
เทศบาลตำบลห้วยยาง
เทศบาลตำบลห้วยยาง
เทศบาลตำบลกุดสิม
เทศบาลตำบลกุดสิม
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น
เทศบาลตำบล หนองเสาเล้า
เทศบาลตำบล หนองเสาเล้า
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวทุ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวทุ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านว่าน
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านว่าน
บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด
บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด
ประตูน้ำโฮเต็ลขอนแก่น
ประตูน้ำโฮเต็ลขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนตำบล เพ็กใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบล เพ็กใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบล นาบัว
องค์การบริหารส่วนตำบล นาบัว
เทศบาลตำบลหนองเรือ
เทศบาลตำบลหนองเรือ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนกลาง
องค์การบริหารส่วนตำบล ดอนกลาง
เทศบาลตำบลหนองโน
เทศบาลตำบลหนองโน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง